HẠ TẦNG NHÀ MÁY THỦY SẢN VĨNH PHƯỚC

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VĨNH PHƯỚC
Địa điểm : AN PHU, AN NHƠN, CHAU THANH, DONG THAP
Năm thực hiện: 2019
Giá trị: 16.126.000.000 ( HĐKT-TĐ2019 )