HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Khách hàng: Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Vị trí: Cao lãnh, Đồng Tháp
Diện tích: 2000 m2
Năm: 2017
Chi phí: 9000.000.000 VND
Kiến trúc sư: Vo Phu Bon