KHU NHÀ Ở CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Khách hàng: Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Vị trí: Cao lãnh, Đồng Tháp
Diện tích: 10.000 m2
Năm: 2017
Chi phí: __
Kiến trúc sư: Duc Pham