XÂY DỰNG KHU SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA VĨNH HOÀN

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA VĨNH PHƯỚC
Địa điểm : VĨNH BƯỜNG, VĨNH HÒA, TÂN CHÂU, AN GIANG
Năm thực hiện: 2021
Giá trị: 5.900.000.000 ( 01/HĐKT-CTVH-TĐ2021 )