Nhà anh Trung Sadec

Khách hàng: Huynh Duc Trung
Vị trí: Sadec – Đong Thap
Diện tích: 200
Năm: 2019
Chi phí: 1.500.000.000
Kiến trúc sư: Đinh Đạm Nguyên