Nhà máy thủy sản vĩnh phước

Vị trí: AN NHƠN, CHAU THANH, DONG THAP
Diện tích: 160.000 M2
Năm: 2018
Chi phí: 8.000.000.000
Kiến trúc sư: VO PHU BON