NỘI THẤT VĂN PHÒNG – TOP SOLVENT VN

Khách hàng: Công ty NTHH TOP SOLVENT VN
Vị trí: Nguyễn Cơ Trạch Quận 2
Diện tích: 1000 m2
Năm: 2019
Chi phí: 5.000.000.000
Kiến trúc sư: VO PHU BON