VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Khách hàng: Tòa nhà văn phòng công ty Vĩnh Hoàn
Vị trí: Cao lãnh, Đồng Tháp
Diện tích: 1200 m2
Năm: 2016
Chi phí: 12.000.000.000 vnd
Kiến trúc sư:Vo Phu Bon